Léčebně ozdravný pobyt v Černé Hoře

Ten nejlepší zážitek pro Vaše děti.

 

Chcete s námi pracovat a doprovázet děti  ?

V případě Vašeho zájmu zasílejte své CV nebo vyplněný dotazník, který naleznete na www.kovotour.cz/pracovni-prilezitosti/ Oddělení zdravotního turizmu na e-mail: ozpd@kovotour.cz nebo volejte na tel.: 591 160 306

Koho hledáme:

  • Je Vám 21 let a víc? ,
  • Umožňuje Váš zdravotní stav pracovat s dětmi v plném rozsahu?
  • Jste psychicky odolní?
  • Máte kladný vztah k dětem?
  • Jste trpělivý, snášenlivý a adaptabilní v cizím prostředí a v novém pracovním kolektivu?
  • Pracovali jste někdy s dětmi nebo studujete pedagogickou fakultu na vysoké škole?                                    …pak jste kvalitní uchazeč pro spolupráci s námi!

KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ POZICE

VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

:zkušenosti z činnosti výchovného pracovníka na dětských akcích podobného typu (vedoucí, tělovýchovný instruktor atd.),

 • minimálně 2 roky praxe v práci s dětmi, popř. student/ka pedagogické fakulty na vysoké škole,
 • schopnost organizovat dětem celodenní program s ohledem na danou věkovou kategorii a v souladu s celkovou programovou a zdravotní koncepcí turnusu,
 • aktivní přístup ke sportování a pohybové výchově,

SPORTOVNÍ ANIMÁTOR:

 • aktivní přístup ke sportování a pohybové výchově,
 • schopnost zorganizovat atraktivní programovou koncepci celého turnusu s ohledem na jednotlivé věkové kategorie se zřetelem k léčebně-ozdravnému charakteru akce,
 • znalost pravidel sportovních her a soutěžních her pro jednotlivce i skupiny,
 • zkušenosti s organizováním celodenního programu pro různé věkové kategorie dětí,
 • zkušenosti s organizování sportovních turnajů,
 • zkušenosti s moderováním soutěží nebo jiných společensko-kulturních aktivit pro děti,

LÉKAŘ:

 • uchazeč musí být lékař/lékařka,
 • specializace v některém z oborů: pediatrie, chirurgie, ortopedie, dermatovenerologie, alergologie, všeobecné lékařství,
 • minimálně 5 let praxe na pracovištích uvedených lékařských odborností,

ZDRAVOTNÍ SESTRA:

 • vzdělání – plně kvalifikovaná zdravotní nebo dětská sestra,
 • minimálně 3 roky praxe na pracovištích lůžkové nebo ambulantní zdravotní péče,
 • zkušenost s ošetřováním věkové skupiny 6 – 18 let, schopnost asistence lékaři, obětavost a zručnost

PRAKTIKANT:

 • věk 18 a více let,
 • aktivní přístup ke sportování a pohybové výchově,
 • obětavost,
 • zručnost,
 • disciplína a pracovitost

 

 

 • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář