Léčebně ozdravný pobyt v Černé Hoře

Ten nejlepší zážitek pro Vaše děti.

V letošním a následujícím roce  vybíráme pedagogy, ne jen na základě zkušeností, ale také na základě profese, ve které se pohybují a na základě odbornosti v různých odvětvích, ve kterých se vyznají. Tímto krokem jsme získali širokou škálu aktivit a kurzů, kterých se mohou děti zúčastnit a naučit se tak spoustu užitečných a zajímavých věcí. Bližší informace získáte v sekcích jednotlivých turnusů, ale pro příklad Vám vyjmenujeme pár zajímavých kroužků a kurzů:

 • kroužek focení
 • základy černohorského jazyka
 • kroužek anglického jazyka
 • besedy o zdravé výživě
 • kurz masáže
 • besedy o odborných sportovních znalostech
 • výuka plavání
 • práce s buzolou
 • různé rukodělné činnosti
 • taneční kurzy… a další

Naším cílem je s dětmi aktivně pracovat a vést je ke zdravému životnímu stylu a přispět tím k jejich zdraví.

Pošlete Vaše děti s námi… dáváme dětem víc!

 • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář